• Facebook

בואו לגלות את האמת המוארת אשר דרכה תוכלו לעשות את צעדיכם הרוחניים מתוך הנכון ומתוך האמת ולגלות את כל הנסתר שקיים בכם ולעלות ברטט האלוהי

מסר מהאלוהות

" כי כאשר והנכם פוסעים לשינוי אשר קיים לליבכם 

מתוך המואר אכן תשיגו את מבוקשכם "

  • הנחיית תהליכי מודעות וחיבור אל האור האלוהי דרך הדרכות-על בשירות הבריאת

  • ידע עכשווי שבא דרך ישויות אור בשירות הבורא במטרה להביא להתפתחותנו האנושית והרוחנית ומעבר אל העידן החדש

האמת ש-באור
"חיבור למודעות על"

פעילויות המרכז

יעוץ והכוונה 

וטיפולים בתדרים

יעוץ הכוונה וטיפולים על ידי מנחים ומטפלים מוסמכים, בכל התחומים השונים ובכל הצרכים הנדרשים

הרצאות וסדנאות 

הרצאות וסדנאות בנושאים ותחומים שונים דרך מנחים ומרצים מוסמכים, שיכוונו אתכם אל האמת והנכון בכל התחומים והנושאים השונים שנוגעים לחייכם 

דרך המיידעים של

 "חיבור למודעות על" שירדו בתקשורים דרך לילה ברזסקי תלמדו לפתח את יכולותכם הרוחניים, ולהביא קלות לחייכם בכל התחומים הן הרוחניים והן הארציים ללא שום עוררין

כל הזכויות שמורות Ⓒ אמת האור